Idræt til alle


Regler

 

ÅBEN HAL INFORMATION OG REGLER

1)      Åben Hal (ÅH) er et projekt i samarbejde mellem BK Skjold og Københavns kommune, som betaler hallens udlejning i
Østerbrohuset (ØH).

2)      ÅH åbningstider er på web af BK Skjold, Østerbrohuset og www.abenhal.com.

3)      Medlemmer skal forevise sit medlemskort til instruktøren ved indgang.

4)      Betaling kontant eller MobilPay, fest depositum kun Mobilpay.

5)      Udlejning af lokaler til fester aftales direkte med ØHs booker.

6)      Al brug af hallen sker på eget ansvar.

7)      Børn under 8 år kan kun benytte ÅH med betalende voksne (forældre kan skiftes).

8)      Man skal bruge indendørsko.

9)      Udendørstøj skal blive i indgangsområdet.

10)   Egen mad og drikkevarer må ikke medbringes i ØH.

11)   Mad og drikkevarer må kun indtages i cafe området. Affald skal smides i skraldespanden.

12)   Medlemmer kan blive afhentet af en gæst (forældre), som ikke må blive i hallen.

13)   Alt udstyret i hallen kan bruges gratis af gæster - det skal afleveres tilbage efter brug.

14)   Ingen sko på hoppepuden (kun begrænset mængde gymnastikredskaber må bruges).

15)   Lykkehjul må maks. bruges af 4 mindre børn af a gangen. Den må rulles - ikke løftes.

16)   Fodbold må ikke spilles med hård udendørsbold (kun hvis hallen er tom).

17)   Ved klage eller problemer informer straks instruktøren. Ved større problemer eller anden vigtig information, kontaktes Pavel Masek (BK Skjold) 

BK Skjolds instruktører eller ØH
personalet har ret til at give advarsel eller bortvise personer, som ikke følger
ÅH reglerne

 

Kontakter:

 

BK Skjold - Pavel Masek,  pavel@abenhal.com

 

Østerbrohuset - Lokaler udlejning, bookoesterbro@kff.kk.dk